KRČMÁŘ

Mezi pražské stavitele klavírů, harmonií a pianin patřil o rozsáhlý rod Krčmářů. Jejich výrobu lze datovat někdy do druhé poloviny 19. století a zánik pravděpodobně okolo roku 1909. (nic méně se můžeme setkat i s nástroji novodobější konstrukce, kde lze usuzovat i s výrobou v pozdějších letech) Můžeme se setkat s různými označeními dle křestních jmen Krčmářů – Jaroslav, Čeněk, Vincenz, Ladislav. Zajímavostí je stavitel Božek Krčmář, jenž vyráběl miniklavíry, nebo též také dětská piana.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1875
Rok ukončení výroby 1909
Město Praha