Ladění ovlivňuje kvalitu zvuku i životnost piana

PÉČE A ÚDRŽBA

Piano se z velké části vyrábí ze dřeva a materiálu na bázi dřeva, které jsou citlivé na změnu vlhkosti. Jedním z nežádoucích projevů působení vlhkosti u pian je i rozladění nástroje. A proto je nutné si v pravidelných intervalech zvát servisního technika, ladiče pian, který nástroj opět naladí. 

Ladění je napínání strun na požadovaný tón. Servisní technik by neměl nástroj pouze naladit, ale také zkontrolovat intonaci, regulaci mechaniky a celkový stav nástroje. Je potřeba si uvědomit, že čím více je nástroj vzdálen od optimálního technického stavu, tím těžší a nákladnější je cesta zpět k jeho dobré kondici. Je-li piano velmi rozladěné, obvykle se po naladění zase brzy rozladí, a proto je ladění potřeba provést opakovaně, než si nástroj tzv. sedne.

Četnost ladění přizpůsobte frekvenci a stylu použití

  • Každé piano by mělo být alespoň jednou ročně naladěno. Pokud jste velmi aktivní hráč, bude nutné piano naladit vícekrát za rok. Zkušený servisní technik by Vám měl být schopen doporučit vhodný interval ladění podle Vašich potřeb.
  • U nových nástrojů, nebo pian, které nebyly laděny několik let, se doporučuje kratší časový interval ladění, než se ladění ustálí.
  • Zcela odlišnou kapitolou jsou pak koncertní klavíry, které se ladí před každým koncertem. Případně i vícekrát za den.
  • I zkušení hráči si zvyknout na lehce rozladěný projev svého piana a přestanou nepřesnosti v ladění vnímat.
  • Pozor! Po každém stěhování piana, by mělo být piano znovu naladěno. Avšak je žádoucí nechat piano zvyknout na nové klimatické podmínky před laděním přibližně šest týdnů, aby došlo k vyrovnání vlhkosti v nástroji.

Ladění piana trvá průměrně 2 hodiny, vše záleží na celkovém stavu nástroje. Zkušený ladič by měl zkontrolovat celkový technický stav nástroje a v případě potřeby provést drobnou úpravu regulace mechaniky a úpravu kladívek. Alespoň jednou za dva roky by se zároveň měl provést kompletní servis piana s regulací mechaniky a kontrolou intonace.

Intonace je úprava kladívkové plsti za účelem změny charakteru tónu. Intonací lze do jisté míry upravovat šířku pásma, barvu zvuku a podobně. Pravidelným hraním dochází ke stlačování kladívkové plsti. Zvuk je stále tvrdší a odstíny barvy tónu lze čím dál tím hůře rozlišit. Při nadměrné vlhkosti plsť naopak bobtná a zvuk měkne, ztrácí dynamiku a vyrovnanost. Servisní technik proto musí změny vyrovnávat opracováním kladívkové plsti.
 

Prodlužte životnost až na 100 let

Při hře jsou pak nejvíce namáhány především mechanikové dílky a klávesnice piana. Namáhání těchto částí má za následek špatný chod mechaniky. Typickým příkladem jsou volná či drhnoucí kladívka, nestejnoměrně tlumící dusítka, volné klávesy a podobně. Proto je čas od času potřeba i seřízení této mechaniky a klávesnice zkušenými klavírníky. Ti mohou také pomoci sestavit harmonogram servisních intervalů tak, aby piano vydrželo v perfektním stavu co nejdéle.

Vždy je důležité umístit nástroj tak, aby se nacházel v co nejstabilnějším prostředí. Zvolíme tedy v interiéru takové místo, aby se piano nenacházelo v blízkosti oken a aby nebylo vystaveno přímému zdroji tepla a přímému slunečnímu záření. V ideálních podmínkách tj. při teplotě 19-21 °C a vlhkosti vzduchu 40–55 % může při kvalitním servisu dosahovat životnost nástroje až 100 let.

Zdroj: www.Petrof.cz

Sdílet: