BERAN

Hradec Králové byl ve 20. století městem pro výrobu pian zaslíbený. Jedním z výrobců byl i J. Beran. Dle opusových čísel soudíme, že bylo vyrobeno několik stovek nástrojů této značky. Dnes se s nimi setkáváme už jen zcela ojediněle.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby cca 1930
Rok ukončení výroby cca 1940
Město Hradec Králové