FÖRSTER

Firmu založil Friedrich August Förster (1829 – 1897), 1. dubna 1859, v německém městě Lebau. Po smrti Friedricha převzal podnik jeho syn Cäser Förster, který založil v roce 1900 pobočku v severočeském Jiříkově. Tato pobočka fungovala až do konce druhé světové války. Poté byla firma zabavena československou vládou a následně zestátněna. Za dob socialismu v Jiříkově vyráběl piana pod jménem Augusr Förster národní podnik Továrny na piana a varhany. Hlavní závod v Lebau byl v letech 1972 taktéž znárodněn. Do rukou rodiny Förstrů se podnik dostal až v roce 1991. V roce  2008 se do vedení firmy dostává další generace rodu Förstru, a to Annekatrin Förster. V současné době se vyrábí průměrně 80 křídel a 120 pianin ročně. Česká továrna v Jiříkově, spadající pod koncern Petrof, po navrácení značky původním vlastníkům využívá firmu jako montážní závod a výrobu značky Weinbach. Vlivem hospodářské krize ale v roce 2005 továrnu uzavírá a přesouvá veškerou výrobu do Hradce Králové.

Popis