NOVÁK ALOIS

Firma působila v Praze na přelomu 19 a 20 století. Fungovala především jako klavírnická dílna v které ale také vznikaly stejnojmenná piana.  Kvalita těchto nástrojů nebyla příliš valná. Jednalo se převážně o nástroje s polopancéřovou konstrukcí a ve velké většině byla výroba zaměřena na pianina. Dodnes se s těmito nástroji můžete setkat a to prakticky na celém území naší republiky.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby: 1860
Rok ukončení výroby: 1919