ŽALUD

Za historií značky rodinné firmy Žalud musíme až do začátku 19 století. Václav Žalud, jenž se narodil roku 1803 v Kalivodech, se vyučil jako nástrojař v Praze. Roku 1830 zakládá vlastní dílnu v Mšeci. Následně se stěhuje do Nového Strašecí. V dílně pracuje s jeho prvorozený synem Josefem. Druhý syn František se vyučil u svého otce a odstěhoval se do Terezína, kde roku 1862 zakládá firmu na výrobu dřevěných dechových nástrojů, jenž jsou mezi muzikanty té doby ceněné. Věnuje se také stavitelství houslí. Krom samotné dílny byl v Terezíně také obchod a sklad s hudebními nástroji, včetně harmonií a pan. Do firmy přichází syn Pavel, jenž se nejprve řemeslu učil od otce a další zkušenosti získával ve Vídni a v Praze. Byl taktéž znamenitým flétnistou a provozoval vlastní hudební školu. Po smrti otce přebírá jeho firmu a věnuje se dál výrobě nástrojů. Ve dvacátých letech čítá firma přes dvě desítky zaměstnanců. Do portfolia zařadil Pavel Žalud i piana pod svojí značkou. Ty bohužel ale nebyly příliš kvalitní a dnes jsou to doslova raritní kousky bez větší hodnoty. Roku 1930 přebírá Pavlův syn František fabriku a soustředí se především na klarinety, fagoty a housle. Za okupace firma vyráběla jen v omezeném rozsahu. Po roce 1948 se přestěhovala do Litoměřic, kde záhy z důvodu znárodňování zaniká.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1862
Rok ukončení výroby 1950
Město Terezín