ROUS

Jičínská Továrna pian a  pianin Františka Rouse měla v hudebním světě skvělý zvuk. Svědčí o tom jednak skutečnost, že za dobu svého trvání, od roku 1907 do 60. let 20. stol., vyrobila firma 13 000 pianin a krátkých klavírů, a také to, že získala uznání a úspěch jak doma, tak mimo Českou republiku, v bývalé Jugoslávii, Holandsku i zámořských zemích. Historie této firmy i jejího zakladatele je velmi bohatá, provázená mnoha úspěchy, ale i zvraty a novými začátky.

Dodnes se s nástroji setkáváme v hojném počtu. Nejen díky vysoké produkci pian pod vlastní značkou ale i díky faktu, že Rous vyráběl tzv. bezejmenná piána, na nichž překupníci umisťovali vlastní loga. Můžeme se tak setkat se značkami Werner, Ressel a další – vše je ale Rous.

Nástroje mají rozličnou kvalitu a najdeme zde piana ve velmi špatném stavu i ve špatném provedení a některé nástroje si zachovaly do dnešní doby poměrně slušnou kvalitativní úroveň.

Popis

František Rous – světoznámý výrobce pian a pianin z Jičína 

František Rous se narodil v roce 1880 jako nejmladší ze sedmi dětí v chudé rodině v osadě Zaječiny u Kunvaldu (okres Ústí nad Orlicí). Ve čtrnácti letech odešel ke  své nejstarší sestře do Jablonce nad Nisou, kde se během čtyř let vyučil truhlářem. Později zakotvil jako dělník v Ducháčkově továrně na piana v Turnově. V roce 1903 se oženil a osamostatnil. S ženou Annou měl čtyři dcery.
Pod vlivem konkurence přesídlil František Rous v roce 1907 z Turnova do Jičína a založil zde firmu na výrobu pianin. První působiště měl na  Husově třídě proti sokolovně. V  roce 1914 firma  sídlila v Jungmannově ulici č. p. 34, vedle Knotkovy vily. První světová válka však výrobu přerušila a František Rous narukoval.
Do Jičína se vrátil až roku 1920 jako ruský legionář. V jeho předválečné dílně mezitím vznikla Holanova marmeládovna. S výrobou pian však Rous začal znovu zcela od začátku, pouze s jedním dělníkem a opět bez prostředků. Výroba se i přesto velmi rychle rozběhla, nejprve v Šafaříkově ulici, poté v č. p. 176 v Havlíčkově ulici.
Nepřízeň osudu zasáhla v roce 1928 v podobě velkého požáru, který poškodil prostornou dílnu. Františka Rouse to však neodradilo a spolu s manželkou Annou zakoupili pozemek „U Kamene“ při cestě na Robousy, kde vystavěli dvoupatrovou továrnu, skladiště, garáže a tři dvojdomky pro své přední dělníky. Později tu František Rous postavil i vlastní vilu.
Ve třicátých letech zde pracovalo kolem 80 dělníků a za dobu svého trvání vyrobila firma 13 000 pianin a krátkých klavírů, které získaly mezinárodní věhlas (bývalá Jugoslávie, Holandsko, zámořské země). Mechaniku k nástrojům odebíral Rous od firmy Renner ze Stuttgartu, kvalitní dřevo si však jezdil vybírat sám na Podkarpatskou Rus. Vyřizoval také základní obchodní záležitosti. Vytvořil síť obchodních zastoupení v Praze, Brně, Zlíně, ale i v Bratislavě, Košicích a Užhorodě.
Po roce 1945 výroba poklesla, poklesl také počet zaměstnanců a díky tomu Rousovu továrnu nepostihlo znárodnění po únoru 1948. V roce 1950 měl tehdy již sedmdesátiletý Rous v přízemí továrny společně se čtyřmi dělníky opravnu pian. Téhož roku však přišel další zásah osudu v  podobě vyvlastnění budovy a dílna byla přemístěna na Husovu třídu č. p. 50, kde zůstala zachována výroba minipianin. Pro údajné hospodářské delikty byl v roce 1960 již osmdesátiletý Rous odsouzen ke ztrátě majetku a k osmi měsícům vězení v Leopoldově.
František Rous zemřel 7.  9. 1972 ve věku 92 let.

Autor: Hana Macháčková

Zdroj: Hurá muzeum

 

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1909
Rok ukončení výroby 1948
Město Jičín