RÖSLER

Gustav Rösler založil firmu na výrobu pian roku 1878. Ačkoli nesla na štítcích pod značkou označení Dresden, byla vyráběna nejprve v Žandově a po roce přesídlila do Horní Police, odkud bylo možno rozvážet díla po železnici. Výroba se zaměřila na nástroje menších rozměrů a elegantních tvarů. Úspěšnost v odbytu se projevila v roce 1882, kdy byla zahájena výroba pian v Hrnčířské ulici v České lípě. Během deseti let zde pracovalo až čtyřicet dělníků. Firma vlastnila také dva patenty v oboru konstrukce klavírů. Po smrti zakladatele se vedení firmy ujal Ludwig Gatter. Byl nejen vynikajícím podnikatelem, ale vyučil se v oboru a měl i zkušenosti získané praxí u saské královské továrny na piana v Lipsku (firma Fenrich). K původní dvoupatrové kancelářské a obytné budově s dílnami a sklady ve dvorním traktu přistavil výstavní pavilon. Pod jeho vedením měla továrna v roce 1900 přes sto zaměstnanců, z nichž byli jen dva úředníci, s deseti až patnácti řemeslníky, kteří byli vyučeni v oboru soustružnickém, rámařském a ryteckém. Z tohoto důvodu si firma vyráběla celé dřevěné konstrukce. Pro ohýbání dřeva byla vybavena vysokotlakými kotli, měla vlastní sušárnu dřeva a dílnu na klížení s vlastní přípravou klihů.
Mechanické součástky jako jedinou součást pian dovážela z Německa. V rámci monarchie byla před 1. světovou válkou čtvrtým největším výrobcem pian. Z většiny domácích i zahraničních výstav získávala významná ocenění a rovněž rozšíření odbytu i mimo Evropu. Před sto lety se klavíry Rössler prodávaly i v Kapském Městě v Jižní Africe. Stávající budova pochází ze stavebních úprav před 1. světovou válkou, bez původního výstavního pavilonu. Od roku 1955 se českolipský podnik Rössler změnil na montážní závod národního podniku Továrny na piana a varhany, vznikali zde další licenční nástroje pod značkou Fibich, Europa a další. Ačkoli v posledních letech vyráběla továrna kolem 1200 pian ročně, byla v března roku 2004 uzavřena a výroba přesunuta. Značka působí pod koncernem Petrof dodnes.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1878
Rok ukončení výroby trvá
Město Česká lípa