PETROF

Společnost založil Antonín Petrof v roce 1864 v Hradci Králové. O tři roky později se Antonin Petrof dostal díky privilegiu na pozici dvorního dodavatele nástrojů na císařský dvůr. Na začátků dvacátého století, se společnost stala známou po celé Evropě. V roce 1908 byla firma převedena na obchodní společnost. V první polovině třicátých let, získal Petrof novou licenci společnosti Neo-Bechstain (výrobce klavírů), která byla později přejmenována na Neo-Petrof. Po konci druhé světové války společnost Petrof získala v Jiříkově znárodněný pobočný závod firmy August Förster. Po únorovém převratu v roce 1948 byla firma Petrof znárodněna. V letech 1991 byl podnik reprivatizován. V současné době se vyrábí šest modelů křídel a šest modelů pianin.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1864
Rok ukončení výroby trvá
Město Hradec Králové