LORENZ

Zajímavé nástroje se objevovali i v Trutnově. Zde je vyráběl Wenzel Lorenz na počátku 20. století. Zajímavostí této značky je především kratší rozsah klaviatury – pouze 73 kláves. Na jedné z fotografií můžete vidět i zlatý štítek R. Fiedler jenž stavěl a opravoval klavíry v Brně (v letech 1921 až 1929). Se značkou Lorenz se můžeme setkat ještě jednou, tentokrát ale v Praze coby s dílnou na stavbu orchestrionů (1909 až 1925).  Po smrti Wenzela přebírají továrnu synovci a nástroje nesou označení LORENZ Neffe. Ta vlivem druhé světové války záhy zaniká.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby: 1892
Rok ukončení výroby: 1941