LÍDL & VELÍK

Historie této značky sahá až do osmdesátých let 19. století, kdy firma Velík vyráběla převážně harmonia. Na začátku dvacátého století přestává být o harmonia větší zájem a do popředí se dostávají piana. Firma se tedy začíná orientovat na výrobu pianin a krátkých křídel.

Josef Lídl patřil v Brně již od roku 1892 mezi uznávaného nástrojaře a také obchodníka s hudebními nástroji. Zastupoval mimo jiné i klavírní firmu Aloise Hugo Lhoty z Hradce Králové, tehdejšího konkurenta Petrofu. Orientoval se především na výrobu smyčcových a dechových nástrojů. V roce 1911 uzavírá smlouvu o společné firmě se svým synem Václavem a Josefem Velíkem. O devět let později (r. 1920) z důvodu nemoci předává svou firmu synu Václavovi. Ten za dob první světové války sloužil ve Vídni, kde se věnoval stavbě klavíru.  Ve stejném roce dochází ke spojení s firmou Velík. Ta zprvu působí ještě v Boskovicích ale roku 1925 se přestěhovává do Moravského Krumlova. Prostory továrny byly od roku 1911 využívány panem dr. Heinrichem Kaniakem, který zde vyrábí piana. O tři roky později přenechává továrnu staviteli klavíru Juliu Ecklovi. Ten prostory v roce 1924 opouští.  Pod značkou Lídl & Velík zde vznikají piana a harmonia až do roku 1948. Společnost rozšiřuje výrobní prostory a zaměstnává až tři desítky zaměstnanců. Ve své době největší slávy vyrábí 14 druhů pianin a 6 druhů klavírních křídel. V pozdější době začíná vyrábět i pianové harmoniky.  Roku 1948 proběhne znárodnění a firmu získává národní podnik Továrny na piana a varhany. Značka po tomto roce zaniká. Chvíli zde ještě probíhá výroba harmonií ale ta je brzy ukončena a továrna se soustředí na výrobu a montáž dílců do pian ale také kompletace licenčních značek jako byly Fibich, Akord a další. Václav Lídl zůstává ve vedení této pobočky podniku i po znárodnění až do roku 1957. Po tomto roce pracuje v národním podniku Továrny na piana a varhany ještě několik let na pozici technika. Po revoluci zůstává fabrika v Moravském Krumlově v rukách Petrofu, jenž jí v roce 2004 prodává a výrobu přesouvá do Hradce Králové.

Za zmínku stojí i nástroje značky Melodia, které vznikali v této firmě v Boskovicích.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1911
Rok ukončení výroby 1948
Město Moravský Krumlov / Boskovice