KNAP

Na konci 19. století byla v Praze celá řada nástrojařů ale i truhlářských dílen. V těchto místech tak vznikaly  doslova na koleni různé nástroje rozličných kvalit a značek. Jednou z takových jsou například  piana s logem J. Knap. Jan Knap sídlí se svou dílnou na adrese Na Poříčí 10

Bohužel se bližší podrobnosti nedochovali. Přikládáme tedy pro ilustraci alespoň fotografii jednoho exempláře.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1860
Rok ukončení výroby 1909
Město Praha