KNAP J.

Na konci 19. století byla v Praze celá řada nástrojařů ale i truhlářských dílen. V těchto místech tak vznikaly  doslova na koleni různé nástroje rozličných kvalit a značek. Jednou z takových jsou například  piana s logem J. Knap. Bohužel se bližší podrobnosti nedochovali. Přikládáme tedy pro ilustraci alespoň fotografii jednoho exempláře.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby: 1860
Rok ukončení výroby: 1908