HANSMANN

V Moravské Třebové, známé zejména textilní výrobou a kovovýrobou, působil několik desetiletí také významný výrobce klavírů, pianin a harmonií. Firma Gebrüder Hansmann. Ta byla založena v roce 1877 a sídlila v Brněnské ulici. Pod stejným názvem firma pokračovala i po roce 1912, kdy ji odkoupil Alfons Stepanik z Vídně. Už před první světovou válkou si získala vynikající pověst a čelní postavení mezi výrobci klavírů. Což dokazuje i skutečnost, že dodnes se nástroje vyskytují napříč Evropou. Po válce se podařilo obnovit výrobu natolik úspěšně, že renomé firmy se ještě zvýšilo. Ve třicátých letech 20. století vyrobila firma ročně 60-65 klavírů. Křídla i pianina firmy Hansmann byly uznávány a používány světoznámými umělci. Firma poskytovala snad všechny představitelné služby – pronájem klavírů, opravy, ladění, odkupovala starší nástroje, umožňovala nezávaznou prohlídku a vyzkoušení nástroje spojené s dopravou potencionálního zákazníka na místo firemním vozem. Na začátku třicátých let bylo u firmy zaměstnáno více něž 40 lidí. Továrna musela být tehdy rozšířena, také z toho důvodu, že bylo nutno skladovat velké množství dřeva.
Po Alfonsovi Stepanikovi převzal firmu jeho syn Alf. Vyučil se výroby klavírů, mnoho potřebných znalostí mu ovšem předal i otec, Alf. Stepanik se však projevil jako neobyčejně tvůrčí osobnost. Nespokojil se s výrobou kvalitních nástrojů podle osvědčeného vzoru, usiloval o neustálé zdokonalování technologie, což se mu také dařilo. Firma Gebrüder Hansmann se účastnila mnoha výstav a získávala za své výrobky vysoká ocenění.

Zvláště cenného úspěchu dosáhla firma na velké mezinárodní výstavě řemeslných
výrobkù v Berlíně v roce 1938. Křídlo, které vzbudilo zaslouženou pozornost, bylo dlouhé 150 cm, mělo rozsah 7 1/3 oktávy a bylo bohatě zdobeno. Splňovalo nejvyšší nároky na snadnost hry a kvalitu tónu. Další úspěch firma zaznamenala na lipském jarním veletrhu v roce 1939. Na výše uvedené výstavě v Králíkách bylo zlatou medailí oceněno pianino Mignon (114 cm vysoké, 138 cm široké, 7 oktáv).
Koncem třicátých let byla firmě Gebrüder Hansmann prorokována skvělá budoucnost. Druhá světová válka však naplnění těchto proroctví zhatila.
Rodina Stepanikova odešla z Moravské Třebové pravděpodobně v roce 1946, v rámci
odsunu německého obyvatelstva. Zařízení továrny bylo rozprodáno různým stolařům
stejně jako sklad drahého dřeva.
V současnosti se můžeme setkat s pokračováním této značky v Mnichově pod názvem
„Alfons Stepanik“.

S piany Hansmann se můžeme setkat dodnes a patří mezi ty kvalitní meziválečné nástroje.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1877
Rok ukončení výroby 1939
Město Moravská Třebová