FEURICH

V roce 1851 v Lipsku, založil Julius Gustav Feurich klavírní dílnu za pouhou 1 zlatku. Společnost FEURICH byla první firmou v Německu, která vyrobila první pianino s tlumením. Druhý závod byl otevřen roku 1911 taktéž v Lipsku. Tento závod měl 360 pracovníků, kteří v jednom roce stihli vyrobit kolem tisíce pianin a šesti set křídel. Nástroje se vyvážely po celém světě. Tento razantní rozvoj firmy zastavila až druhá světová válka. V roce 1959 hrozilo Feurichovo závodu znárodnění. Firmu se nepovedlo znárodnit, protože společnost zareagovala pružně a přesunula své sídlo do západního Německa, do Mittelfrankenu. V novém sídle firma zaměstnávala 276 zaměstnanců. Vyrábělo se ročně cca dva tisíce pianin a tří sta křídel. V roce 1991 byla část společnosti prodána známé klavírní firmě Bechstein. Spolupráce s podnikem Bechstein ovšem netrvala dlouho. V roce 1994 byly odkoupeny akcie zpět do společnosi Feurich a byl nalezen nový partner – Rönisch a Fritz. V roce 1999 proběhla opět změna sídla. Nová pobočka se nacházela v Německém Gunzenhausenu. Od roku 2003 byla zahájená spolupráce s hlavním představitelem čínských klavírů HAILUN PIANO CO. LTD.

Popis

 

 

Další informace

Země Německo