BUCHTA

Historie klavírnického rodu Buchtů sahá až do poloviny 18. století. V roce 1731 se narodil Leopodl Buchta, roku 1770 se osamostatňuje a zakládá vlastní výrobu hudebních nástrojů. V letech 1784 – 1786 zaučuje svého syna Josefa, který u otce pracuje až do jeho smrti. Roku 1789 se přesouvá ke svému strýcovi Johannu Buchtovi, jenž vlastní rozsáhlou dílnu na výrobu hudebních nástrojů. Díky spojení těchto dvou rodů se v Brně objevuje rozsáhlá firma na výrobu nástrojů. Největší úspěch zaznamenává Karl Buchta (1863), který se svým bratrem Franzem převzal klavírní dílnu po otci a přestěhoval jí na nynější Masarykovu ulici. Firma nesla název Buchta Carl und Franz. Značka se v roce 1887 mění na Brüder Buchta a postupně přebírá dílny svého bratrance Karla a bratra Rudolfa. V roce 1895 získal v Brně měšťanské právo. V roce 1904 kupuje se svou ženou Kleinův palác, kde firma působí až do začátku druhé světové války. Karl Buchta umírá roku 1934. Jeho synové ovšem záhy o veškerý majetek přichází. Dům byl označen jako německý a byl zkonfiskován. Buchtovi byli následně vysídleni mimo Brno. S nástroji se výjimečně můžeme setkat i v dnešní době.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1770
Rok ukončení výroby 1934
Město Brno