BROŽ

Pražský výrobce Josef Brož začal se stavbou klavírů již v roce 1881. Po jeho smrti převzala vedení firmy manželka se třemi syny. Podnik se přestěhoval do původní továrny na cukrovinky ve Velimi. Objekt byl přestavěn a rozšířen koncem 20. let 19. století. Určitý čas byla firma hlavním společníkem lipského závodu Förster  (zde se nejedná o firmu Augusta Förstra). Po druhé světové válce přešla firma pod společný podnik Továrny na piana a varhany a rokem 1960 výroba zaniká. Kvalita těchto nástrojů je různorodá a poměrně často na tyto pianina a křídla můžeme v naších zemích narazit. Některé nástroje jsou ovšem velice zajímavé a to především z dob meziválečných. Jednou z rarit této značky jsou i pianina tzv. vajíčka, jenž mají sice neotřelí tvar, ale při ladění je ke kolíkům velmi špatný přístup. Po odchodu klavírního průmyslu z Velimi se v objektu usídluje vojenská kasárna. Následně byl objekt využíván ministerstvem vnitra jako přijímač a sklad munice. Momentálně je objekt v dezolátním stavu a je určen k prodeji.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1881
Rok ukončení výroby 1960
Město Velim