BOHEMIA PIANO

Po revoluci vzniká roku 1992 firma Bohemia Piano s.r.o. která od státu odkupuje jihlavskou továrnu. Následně se zde produkují piana pod značkami Bohemia, Rieger–Kloss, Schlögl a vrací se i výroba nástrojů Hofmann & Czerny. V roce 2007 kupuje továrnu nadnárodní firma pro výrobu klavíru C. Bechstein. Následně dochází k přesunu výroby do Hradce Králové a tím zanikají jak značky z portfolia Bohemia Piano tak i továrna samotná, která v roce 2010 ustupuje výstavbě bytových domů.

S nástroji z portfolia Bohemia Piano se setkáváme ve velké míře i dnes. Jedná se přeci jen o novodobou značku z naší země a proto se pojďme podívat trochu podrobněji na historii „Bohemky“. U zrodu po revoluci stál bývalý výrobní náměstek Petrofu pan Křemenák a vedoucí Mezicexportu paní Schramlová. Společně odkoupili od státu bývalou jihlavskou pianovku a začali s výrobou pianin. Nástroje byly nejprve dováženy z Koreje bez mechanik a v Jihlavě se kompletovaly a dokončovaly. S Bohemia Piano je spojeno ještě jedno velmi významné jméno – pana Tauchmana, jenž navrhl všechny modely jak značky Bohemia, tak i Rieger–Kloss a Schlögl. Tím se do katalogů dostávají i poměrně nevšední nástroje co se tvaru či barev povrchové úpravy týká. Po několika letech přestává korpusy firma dovážet a začíná si stavět vlastní skříně. Produkce se poměrně rychle zvětšuje a firma začíná vyrábět i klavírní křídla. Pro ně vzniká nový závod v Hradci Králové. Petrof již tou dobou snižoval počet zaměstnanců z důvodu úbytku poptávky a tím měla firma zajištěné kvalitní odborné pracovníky. V roce 2007 přichází hospodářská krize, která se nevyhnula ani Bohemce. Nastává propouštění a úbytek zakázek. V tu chvíli přichází možnost prodeje firmy  německému výrobci Bechstein. Značka včetně výroby je postupně přesunuta do Hradce, kde brzy zaniká a vyrábí se zde pouze nástroje z portfolia C. Bechstein. Jihlavská fabrika v roce 2010 je zbourána a je postaveno na jejím místě obytný komplex.

Bohemia Piano také začali vyrábět digitální nástroje, takzvané clavionely, v tomto segmentu se ale výrazněji neprosadili.

Popis

Další informace

Země Česko
Rok zahájení výroby 1991
Rok ukončení výroby 2009
Město Jihlava